ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
TRY85.00
1 سال
TRY85.00
1 سال
TRY85.00
1 سال
.net
TRY100.00
1 سال
TRY100.00
1 سال
TRY100.00
1 سال
.org
TRY100.00
1 سال
TRY100.00
1 سال
TRY100.00
1 سال
.com.tr
TRY30.00
1 سال
TRY30.00
1 سال
TRY30.00
1 سال
.biz
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
.info
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
.name
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
.eu
TRY8.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.asia
TRY8.00
1 سال
TRY25.00
1 سال
TRY25.00
1 سال
.ru
TRY10.00
1 سال
TRY10.00
1 سال
TRY10.00
1 سال
.pro
TRY10.00
1 سال
N/A
N/A
.xxx
TRY145.00
1 سال
TRY145.00
1 سال
TRY145.00
1 سال
.co.uk
TRY12.00
1 سال
TRY12.00
1 سال
TRY12.00
1 سال
.org.uk
TRY12.00
1 سال
TRY12.00
1 سال
TRY12.00
1 سال
.me.uk
TRY12.00
1 سال
TRY12.00
1 سال
TRY12.00
1 سال
.de
TRY65.00
1 سال
TRY65.00
1 سال
TRY65.00
1 سال
.es
TRY17.00
1 سال
TRY17.00
1 سال
TRY17.00
1 سال
.in
TRY17.00
1 سال
TRY17.00
1 سال
TRY17.00
1 سال
.tv
TRY50.00
1 سال
TRY50.00
1 سال
TRY50.00
1 سال
.us
TRY16.00
1 سال
TRY16.00
1 سال
TRY16.00
1 سال
.ca
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
.cn.com
TRY65.00
1 سال
TRY65.00
1 سال
TRY65.00
1 سال
.me
TRY46.00
1 سال
TRY46.00
1 سال
TRY46.00
1 سال
.mobi
TRY20.00
1 سال
TRY20.00
1 سال
TRY20.00
1 سال
.tel
TRY26.00
1 سال
TRY26.00
1 سال
TRY26.00
1 سال
.cc
TRY36.00
1 سال
TRY36.00
1 سال
TRY36.00
1 سال
.bz
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
.mn
TRY72.00
1 سال
TRY72.00
1 سال
TRY72.00
1 سال
.com.au
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
.net.au
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
.co.nz
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
.net.nz
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
.org.nz
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
TRY40.00
1 سال
.co.in
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.net.in
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.org.in
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.ind.in
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.firm.in
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.gen.in
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
TRY15.00
1 سال
.ws
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
TRY18.00
1 سال
.website
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
TRY24.00
1 سال
.co
TRY70.00
1 سال
TRY70.00
1 سال
TRY70.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains